Konkurs edukacyjny „Bezpieczni na drodze”Multicentrum zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat, z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego, do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym „Bezpieczni na drodze”. Głównym tematem konkursu jest poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych użytkowników drogi. Autorzy mają za zadanie przedstawić własną interpretację bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej na formacie A4 techniką dowolną, nie będą przyjmowane prace przestrzenne. Przygotowaną pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, a także podać jego wiek. Praca, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, powinna zostać złożona w Multicentrum do 26.08.2019 r. W przypadku prac przesłanych pocztą decydować będzie termin wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas wydarzenia „Odjazdowe zakończenie wakacji” w Multicentrum, w dniu 29.08.2019 r. o godz. 16.00.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY