OFERTA

 

OFERTA
linki:
OFERTA DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH
OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
OFERTA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
TEMATY ZAJĘĆ DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
OFERTA DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH
SOBOTY DLA CAŁEJ RODZINY
PODSTRONA: OFERTA DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH
Zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych (dla dzieci w wieku 5 - 9 lat)
podczas których przy pomocy profesjonalnego oprogramowania uczestnicy poznają podstawowe
zagadnienia otaczającego świata, rozwijają swoją inwencję twórczą i uczą się współpracować. Zajęcia
w Multicentrum składają się m.in. z zabaw edukacyjnych i integracyjnych, pracy w grupach przed
komputerami przy wykorzystaniu interaktywnego oprogramowania MultiKid, programu graficznego Corel
Painter Essencials, programu animacyjnego SuperGoo, a także klocków Knex.
MULTICENTRUM OFERUJE ZAJĘCIA W SZEŚCIU MODUŁACH:
MULTIDZIECIAK – zajęcia dla najmłodszych na których wraz z dwoma dinozaurami Puddingiem i
Bezą poznają różne dziedziny życia. W module Multidzieciak praca odbywa się z wykorzystaniem
interaktywnych mat zajęciowych, trójwymiarowych akcesoriów oraz oprogramowania
komputerowego Multikid,
LOGIKID - tworzenie i programowanie własnych modeli z klocków K'nex,
MULTISZTUKA – tworzenie prac graficznych i edycja zdjęć przy użyciu nowoczesnego
oprogramowania i sprzętu,
MULTIMUZYKA –komponowanie utworów z wykorzystaniem ogromnej biblioteki dźwięków
oraz cyfrowych instrumentów muzycznych,
MULTIJĘZYK – zajęcia na których dzięki wykorzystaniu programów edukacyjnych i tablicy
multimedialnej dzieci poznają język angielski,
MULTIŚRODOWISKO – zajęcia realizowane poprzez przeprowadzanie doświadczeń,
zakładanie hodowli oraz obserwacje preparatów pod mikroskopem.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W 10-OSOBOWYCH GRUPACH.
KAŻDA GRUPA PRACUJE NA INNYM MODULE REALIZUJĄC WYBRANY TEMAT.
MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ KLASY PRZEBYWAJĄCEJ W MULTICENTRUM – 30 OSÓB
JEŚLI KLASA LICZY WIĘCEJ NIŻ 20 OSÓB DWIE GRUPY REALIZUJĄ WYBRANE TEMATY,
NATOMIAST TRZECIE GRUPA PRACUJE NA MODULE LOGIKID.
Przykładowa organizacja zajęć dla klasy:
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZEJ PLACÓWCE SĄ BEZPŁATNE.
ZAPISY NA ZAJĘCIA PLANOWANE W CZASIE OD XXXXXXX DO CZERWCA 2012r.
ROZPOCZNĄ SIĘ XXXXXXXX.
Zapisy odbywają się osobiście w Multicentrum, telefonicznie
pod numerem telefonu 83 341-60-17, lub przez FORMULARZ KONTAKTOWY(link do formularza).
Prosimy o wybór tematu/tematów z listy znajdującej się TUTAJ (link do podstrony tematy zajęć dla grup
zorganizowanych) i potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na tydzień przed realizacją oferty. Przed
wyborem zajęć prosimy o zapoznanie się z ramowym planem zajęć multicentrum.
PODSTRONA: OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
Zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych (dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 15 lat) podczas których przy
pomocy profesjonalnego oprogramowania uczestnicy w sposób praktyczny wykorzystują, utrwalają i
uzupełniają zdobytą wiedzę w szkole. Zajęcia w Multicentrum składają się m.in. pracy w grupach
przed komputerami przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego: programów graficznych Corel
Painter Essencials i Gimp, programów do tworzenia muzyki Cubase i eJay, oprogramowania, czujników i
sensorów Neulog, a także urządzeń peryferyjnych, pomocy dydaktycznych, laboratoriów technicznych i
klocków Knex.
MULTICENTRUM OFERUJE ZAJĘCIA W SIEDMIU MODUŁACH:
MULTINAUKA- wykonywanie doświadczeń i eksperymentów z zakresu fizyki oraz analiza ich wyników.
Praca przy wykorzystaniu oprogramowania, sensorów i czujników Neulog,
LOGIKID - tworzenie i programowanie własnych modeli z klocków K'nex,
MULTISZTUKA – tworzenie prac graficznych i edycja zdjęć przy użyciu nowoczesnego
oprogramowania i sprzętu,
MULTIMUZYKA –komponowanie utworów z wykorzystaniem ogromnej biblioteki dźwięków oraz
cyfrowych instrumentów muzycznych,
MULTIJĘZYK – zajęcia na których dzięki wykorzystaniu programów edukacyjnych i tablicy
multimedialnej dzieci i młodzież poznaje język angielski,
MULTIŚRODOWISKO – zajęcia realizowane poprzez przeprowadzanie doświadczeń, zakładanie
hodowli oraz obserwacje preparatów pod mikroskopem.
Lp. Czas trwania zajęć Maksymalna liczba grup
Ilość jednostek
zajęciowych dla
każdej grupy
1. 50 minut = 1x 45min 1-3 grupy po 10 osób w każdej 1
2. 100 minut = 2 x 45min 2-3 grupy po 10 osób w każdej 2
3. 145 minut = 3 x 45 min 3 grupy po 10 osób w każdej 3
MULTITECHNIKA- zajęcia z podstaw automatyki i robotyki, podczas których uczestnicy dowiadują się
jak są wykorzystywane roboty i automaty w przemyśle, uczą się logicznego myślenia i podstaw
budowania algorytmów. Moduł wyposażony jest w specjalistyczne urządzenia zintegrowane
z oprogramowaniem komputerowym takie jak: ploter, automatyczny system magazynowy,
manipulator, frezarka, przenośnik sortujący, sterowanie procesem mieszania substancji.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W 10-OSOBOWYCH GRUPACH.
KAŻDA GRUPA PRACUJE NA INNYM MODULE REALIZUJĄC WYBRANY TEMAT.
MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ KLASY PRZEBYWAJĄCEJ W MULTICENTRUM - 30 OSÓB
JEŚLI KLASA LICZY WIĘCEJ NIŻ 20 OSÓB DWIE GRUPY REALIZUJĄ WYBRANE TEMATY,
NATOMIAST TRZECIE GRUPA PRACUJE NA MODULE LOGIKID.
Przykładowa organizacja zajęć dla klasy:
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZEJ PLACÓWCE SĄ BEZPŁATNE.
ZAPISY NA ZAJĘCIA PLANOWANE W CZASIE OD KWIETNIA DO CZERWCA 2012r.
ROZPOCZNĄ SIĘ XXXXXXXX.
Zapisy odbywają się osobiście w Multicentrum, telefonicznie
pod numerem telefonu 83 341-60-17, lub przez FORMULARZ KONTAKTOWY(link do formularza).
Prosimy o wybór tematu/tematów z listy znajdującej się TUTAJ (link do podstrony tematy zajęć dla grup
zorganizowanych) i potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na tydzień przed realizacją oferty. Przed
wyborem zajęć prosimy o zapoznanie się z ramowym planem zajęć multicentrum.
PODSTRONA: OFERTA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Zajęcia edukacyjne dla grup szkolnych (dla młodzieży w wieku 16 - 18 lat) podczas których przy pomocy
profesjonalnego oprogramowania uczestnicy w sposób praktyczny wykorzystują, utrwalają i
uzupełniają zdobytą wiedzę w szkole. Zajęcia w Multicentrum składają się m.in. pracy w grupach
przed komputerami przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego: programów graficznych Corel
Painter Essencials i Gimp, programów do tworzenia muzyki Cubase i eJay, oprogramowania, czujników i
sensorów Neulog, a także urządzeń peryferyjnych, pomocy dydaktycznych, laboratoriów technicznych i
klocków Knex.
MULTICENTRUM OFERUJE ZAJĘCIA W SZEŚCIU MODUŁACH:
MULTINAUKA- wykonywanie doświadczeń i eksperymentów z zakresu fizyki oraz analiza ich
wyników. Praca przy wykorzystaniu oprogramowania, sensorów i czujników Neulog,
LOGIKID - tworzenie i programowanie własnych modeli z klocków K'nex,
Lp. Czas trwania zajęć Maksymalna liczba grup
Ilość jednostek
zajęciowych dla każdej
grupy
1. 50 minut = 1x 45min 1-3 grupy po 10 osób w każdej 1
2. 100 minut = 2 x 45min 2-3 grupy po 10 osób w każdej 2
3. 145 minut = 3 x 45 min 3 grupy po 10 osób w każdej 3
MULTISZTUKA – tworzenie prac graficznych i edycja zdjęć przy użyciu nowoczesnego
oprogramowania i sprzętu,
MULTIMUZYKA –komponowanie utworów z wykorzystaniem ogromnej biblioteki dźwięków oraz
cyfrowych instrumentów muzycznych,
MULTIJĘZYK – zajęcia na których dzięki wykorzystaniu programów edukacyjnych
dzieci i młodzież poznają język angielski,
MULTIŚRODOWISKO – zajęcia realizowane poprzez przeprowadzanie doświadczeń, zakładanie
hodowli oraz obserwacje preparatów pod mikroskopem.
MULTITECHNIKA- zajęcia z podstaw automatyki i robotyki, podczas których uczestnicy
dowiadują się jak są wykorzystywane roboty i automaty w przemyśle, uczą się logicznego
myślenia i podstaw budowania algorytmów. Moduł wyposażony jest w specjalistyczne
urządzenia zintegrowane z oprogramowaniem komputerowym takie jak: ploter, automatyczny
system magazynowy, manipulator, frezarka, przenośnik sortujący, sterowanie procesem
mieszania substancji.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W 10-OSOBOWYCH GRUPACH.
KAŻDA GRUPA PRACUJE NA INNYM MODULE REALIZUJĄC WYBRANY TEMAT.
MAKSYMALNA LICZEBNOŚĆ KLASY PRZEBYWAJĄCEJ W MULTICENTRUM - 30
OSÓB
JEŚLI KLASA LICZY WIĘCEJ NIŻ 20 OSÓB DWIE GRUPY REALIZUJĄ WYBRANE
TEMATY, NATOMIAST TRZECIE GRUPA PRACUJE NA MODULE LOGIKID.
Przykładowa organizacja zajęć dla klasy:
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZEJ PLACÓWCE SĄ BEZPŁATNE.
ZAPISY NA ZAJĘCIA PLANOWANE W CZASIE OD KWIETNIA DO CZERWCA 2012r.
ROZPOCZNĄ SIĘ XXXXXXXX.
Zapisy odbywają się osobiście w Multicentrum, telefonicznie
pod numerem telefonu 83 341-60-17, lub przez FORMULARZ KONTAKTOWY(link do formularza).
Prosimy o wybór tematu/tematów z listy znajdującej się TUTAJ (link do podstrony tematy zajęć dla grup
zorganizowanych) i potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na tydzień przed realizacją oferty. Przed
wyborem zajęć prosimy o zapoznanie się z ramowym planem zajęć multicentrum.
Lp. Czas trwania zajęć Maksymalna liczba grup
Ilość jednostek
zajęciowych dla
każdej grupy
1. 50 minut = 1x 45min 1-3 grupy po 10 osób w każdej 1
2. 100 minut = 2 x 45min 2-3 grupy po 10 osób w każdej 2
3. 145 minut = 3 x 45 min 3 grupy po 10 osób w każdej 3
PODSTRONA: TEMATY ZAJĘĆ DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
LP TEMAT ZAJĘĆ WIEK MODUŁ
1. „To ja autoportret” – edycja zdjęć 10-14 lat Multisztuka
2. „Pozdrowienia z Białej Podlaskiej” - pocztówka 10-14 lat Multisztuka
3. Mandale graficzne – kompozycja symetyczna 10 -15 lat Multisztuka
4. Wizytówka – moje logo 10-15 lat Multisztuka
5. Bajkowe Stwory - animacja 10-14 lat Multisztuka
6. Pejzaż impresjonistyczny korzystanie z filtrów w programie graficznym 10-15 lat Multisztuka
7. Podróż po stolicach Europy – edycja zdjęć 10-15 lat Multisztuka
8. Piramidy i kosmos - kolaż 10-14 lat Multisztuka
9. Moje nastroje – kompozycja abstrakcyjna 10 –14 lat Multisztuka
10. Builiding a House (Budowanie domu) 10-12 lat Multijęzyk
11. Let`s dress up! (przebierzmy się) 10-12 lat Multijęzyk
12. Our Body (nasze ciało) 10-12 lat Multijęzyk
13. Feelings and Emotions (uczucia i emocje) 10-12 lat Multijęzyk
14. The Earth – continents, oceans, seas, rivers, countries, mountains, people in the
world (Ziemia – kontynenty, oceany, morza, rzeki, kraje, gory, ludzie)
10-12 lat Multijęzyk
15. Children of the World (Dzieci świata) 10-15 lat Multijęzyk
16. Women`s Day (dzień kobiet) 13-15 lat Multijęzyk
17. Four Seasons of the Year (Cztery pory roku) 13-15 lat Multijęzyk
18. Przekazywanie ruchu 10-12 lat Multinauka
19. Powietrze jest wszędzie – skład i właściwości powietrza 10-12 lat Multinauka
20. Czy powietrze wywiera jakąś siłę? – ciśnienie powietrza 10- 12 lat Multinauka
21. Dlaczego ciało się elektryzuje? 10-12 lat Multinauka
22. Jak produkować energię z wiatru? 10-15 lat Multinauka
23. Energetyka słoneczna, czyli pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie energii
promieniowania słonecznego
10-15 lat Multinauka
24. Czym jest ciężar? 10-15 lat Multinauka
25. Siły i zasady dynamiki. 13-15 lat Multinauka
26. Po jakiej drodze do góry? Czyli równia pochyła 13-15 lat Multinauka
27. Czy można małą siłą podnieść ciężar? Zasady działania dźwigni 13-15 lat Multinauka
28. Komponowanie utworu metodą dowolną. Wykorzystując oprogramowanie eJay
Dance 6
10-15 lat Multimuzyka
PODSTRONA: OFERTA DLA UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH
Popołudniowe zajęcia są skierowane do osób, które chcą rozwinąć swoje zainteresowania i poszerzyć
wiedzę z zakresu: sztuki, muzyki, biologii i ekologii, techniki oraz fizyki.
MULTICENTRUM OFERUJE ZAJĘCIA W SZEŚCIU MODUŁACH:
MULTINAUKA- wykonywanie doświadczeń i eksperymentów z zakresu fizyki oraz analiza ich
wyników. Praca przy wykorzystaniu oprogramowania, sensorów i czujników Neulog,
MULTISZTUKA – tworzenie prac graficznych i edycja zdjęć przy użyciu nowoczesnego
oprogramowania i sprzętu,
MULTIMUZYKA –komponowanie utworów z wykorzystaniem ogromnej biblioteki dźwięków oraz
cyfrowych instrumentów muzycznych,
MULTIJĘZYK – zajęcia na których dzięki wykorzystaniu programów edukacyjnych
dzieci i młodzież poznają język angielski,
MULTIŚRODOWISKO – zajęcia realizowane poprzez przeprowadzanie doświadczeń.
MULTITECHNIKA- zajęcia z podstaw automatyki i robotyki, podczas których uczestnicy
dowiadują się jak są wykorzystywane roboty i automaty w przemyśle, uczą się logicznego
myślenia i podstaw budowania algorytmów. Moduł wyposażony jest w specjalistyczne
urządzenia zintegrowane z oprogramowaniem komputerowym takie jak: ploter, automatyczny
system magazynowy, manipulator, frezarka, przenośnik sortujący, sterowanie procesem
mieszania substancji.
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W 10-OSOBOWYCH GRUPACH.
ZAPIS NA ZAJĘCIA WIĄŻE SIĘ Z UCZESTNICTWEM W DWUMIESIĘCZNYM CYKLU
OBEJMUJĄCYM 8 SPOTKAŃ, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU I TRWAJĄ
PO 1,5 GODZ.
Zajęcia odbywają się w godzinach: 15.30- 17.30
Warsztaty popołudniowe odbywają się według GRAFIKU (tutaj link do grafiku).
OFERTA ZAJĘĆ DLA CAŁEJ RODZINY
W soboty zapraszamy rodziców wraz z dziećmi to korzystania z zasobów MultiCentrum.
Zajęcia edukacyjne skierowane są do dzieci w wieku od 4 lat.
Zajęcia odbywają się w godzinach: XXXXXXX
PODCZAS SOBÓT MULTICENTRUM OFERUJE ZAJĘCIA W TRZECH MODUŁACH:
MULTISZTUKA – tworzenie prac graficznych i edycja zdjęć przy użyciu nowoczesnego
oprogramowania i sprzętu,
MULTIDZIECIAK – zajęcia dla najmłodszych na których wraz z dwoma dinozaurami Puddingiem i
Bezą poznają różne dziedziny życia. W module Multidzieciak praca odbywa się z wykorzystaniem
interaktywnych mat zajęciowych, trójwymiarowych akcesoriów oraz oprogramowania
komputerowego Multikid,
LOGIKID - tworzenie i programowanie własnych modeli z klocków K'nex,
NA TERENIE MULTICENTRUM W RAMACH ZAJĘĆ DLA RODZIN MOŻE PRZEBYWAĆ
MAKSYMALNIE 20 OSÓB
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ W NASZEJ PLACÓWCE SĄ BEZPŁATNE.
NA ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY, A O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ
ZGŁOSZEŃ.
ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA JUŻ TERAZ POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY! (link do
formularza)